Ozonation of Biohazard Items

Available only in Czech.

V rámci akutní potřeby ochranných pomůcek proti SARS-CoV-2 jsme  v rámci společnosti DELTIMA Precision s.r.o. navrhli postup pro efektivní dekontaminaci použitých respirátorů, který tímto poskytujeme k volnému využití s uvedením reference naší společnosti.

Respirátory jsou při běžném nošení potenciálně kontaminovány virem SARS-CoV-2 na vnější straně a velmi širokým spektrem mikroorganismů na vnitřní straně. Kondenzující vlhkost a příhodná teplota tvoří ideální prostředí pro kultivaci mikroorganismů. Toto je zásadní proces ovlivňující životnost respirátoru. V rámci úvah o operaci pro laickou veřejnost lze zvážit ošetření v komoře se zvýšenou teplotou, ale většinou na to není materiál respirátoru připraven a jeho vlastnosti se mohou měnit.

Jako profesionální postup pro regeneraci respirátorů se dle odborné literatury osvědčilo působení vysoce koncentrovaného ozónu (High Density Ozone - HDO). HDO v koncentraci 30.000 - 60.000 ppm ozonu efektivně a kompletně odstraňuje i ty nejodolnější mikroorganismy. Doporučená doba expozice je 40 minut. Vyšší koncentrace a delší expoziční časy vedou k degradaci samotného nosného materiálu oxidací. Prvním příznakem degradace je rozpad gumových částí respirátoru. Guma je v respirátoru použita pro nosné gumičky, ale často také pro samotný výdechový ventil. Nevhodné podmínky mohou tedy poškodit ventil respirátoru a tím jej prakticky zničit.

HDO je s úspěchem generován v atmosféře 70 - 90 % kyslíku, protože generování ze vzduchu není efektivní. Zde důrazně upozorňujeme na rizika spojená s prací s kyslíkem a s kyslíkem obohaceným vzduchem.

Před samotnou dezinfekcí ozónem doporučujeme respirátory naprosto vysušit. K rychlému sušení za běžné teploty doporučujeme využít vakuovou komoru. Upozorňujeme, že ošetření ve vakuu není dezinfekční operací. Po aplikaci ozónu je nutné nechat respirátory samovolně vyvětrat a následně dekontaminovat od sorbovaného ozonu.

Takto ošetřené respirátory lze používat opakovaně až do narušení jejich integrity.

Důrazně upozorňujeme, že nedostatečná koncentrace ozónu nepůsobí efektivní dezinfekci kontaminovaného předmětu - respirátoru. Běžný postupu generování ozonu pro dezinfekci místností nelze se zárukou využít. Rovněž, necháme-li respirátory v ošetřované místnosti, nelze je považovat za dezinfikované.

Publikováno 20. 3. 2020