Energetické materiály

Energetický materiál je obecný pojem pro skupinu čistých chemických látek nebo široké spektrum směsných materiálů. Jejich společným rysem je jejich schopnost chemicky reagovat po přijetí jisté iniciační energie z vnějšího zdroje. Tyro reakce jsou exotermní a probíhají nezávisle na výměně hmoty a energie s okolím.

Vlastnosti energetických materiálů lze charakterizovat řadou veličin a parametrů, které jsou nezbytné pro aplikaci a obecnou bezpečnost při nakládání s těmito materiály.

DELTIMA Precision nabízí řadu zkušebních přístrojů pro charakterizaci energetických materiálů v oblasti výzkumu, výroby nebo v řízení kvality finálních výrobků.