Specializované vybavení a technologie

pro energetické materiály, obranný průmysl a biologický výzkum

Kalorimetrie

Burn it. Precisely.

Laboratorní přístroje pro energetiku jsou efektivní alternativou pro testování fosilních a jim odvozených paliv (uhlí, koks, rašelina, ropa, oleje ad.), biomasy (dřevo, sláma, seno ad.), běžných plastů (PE, PP, PET ad.), problematických materiálů (halogenované materiály) a širokého spektra spalitelných odpadů.

Bezpečnost

Be safe. Always.

Průmyslový růst je úzce spojen s užitím širokého spektra materiálů a velkoobjemovou výrobou. Identifikace rizik spojených s vlastnostmi jako jsou stabilita, citlivost a teplotní odolnost jsou nezbytné pro správnou klasifikaci těchto materiálů. DELTIMA poskytuje komplexní řešení pro analýzu materiálů podle většiny mezinárodních standardů.

Radiofarmacie

Automated precision. Enjoy.

Vyvinuli jsme a ověřili řadu unikátních aplikátorů pro MRI kontrastní látky. Jednotky vynikají multi komponentní automatizovanou a standardizovanou aplikací kontrastních látek až do 4 současně skenovaných zvířat. Významná je i rozměrová adaptace pro dostupné PET, SPECT, CT, MRI a optické systémy.

Obrana

Prostředky pro obranný průmysl.

Vybavení pro výzkum, vývoj a výrobu nových obranných prostředků. Ověřování kvality a stavu miunice při nákupu a sledování životnosti. Dodávky zkušebních technologií na klíč.

DELTIMA Precision s.r.o.

DELTIMA Precision s.r.o. poskytuje spektrum moderních laboratorních přístrojů pro analýzu a charakteristiku energetických materiálů a jiných nebezpečných látek, směsí a produktů. Vysoce specializované výzkumné vybavení je dodáváno také pro radiofarmaceutický výzkum a nukleární medicínu. Vybavení je dodáváno jako komplexní řešení s plnou podporou firemncích odborníků nebo prostředníctvím autorizovaných partnerů. Splečnost implementovala směrnice pro řízení konstrukce, designu a kvality výroby. Využitím vlastních moderních prostředků CAD/CAM/CAE a systémů řízení výroby tak firma dynamicky reaguje na specifické potřeby zákazníka.

DELTIMA Precision s.r.o. je plně autorizována pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu vydaného povolení.

Úvod - Rozcestník [CS]

Bezpečnost

Energetické materiály

Anti COVID-19

eSHOP