Anti-SARS HANDRUB

ash-5l-2
ash-5l-2label_ashlr_1659554219


Produkt  Anti-SARS HANDRUB
Popis Alkoholová dezinfekce na ruce pro osobní i profesionální použití
Aktivní proti Viry a bakterie
Biocidní produkt třídy PT01
Nebezpečnost H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
Obal PET/HDPE UN 1170
Balení 1L, 5L (lze upravit)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku